Kamalduli kolostor Majk
Magyar English

A templom

A kolostor építési munkálatainak irányítását 1748-ban ifjabb gróf Eszterházy József vette át. Az új templom alapkövét már az ő idejében, 1753-ban rakták le (homlokzatán vörösmárvány tábla emlékezik meg az alapításról), belső munkálatait azonban csak később, 1764-ben kezdték el. A Nepomuki Szent Jánosnak szentelt templomot a kolostor középpontjába, a konventépülethez vezető főtengely mentén helyezték el, ma már csak csonka tornya és egy támpillére áll.

A torony bejárati ajtajának eredeti keretezéséből csak a címer maradt meg, amely rokokó levél- és indadísszel körülfogva az Eszterházyak kardot felemelő griffjét ábrázolja. Ez ma a torony falához támasztva látható. A torony nyugati oldalán a sekrestye boltozatcsonkján még ma is látható freskótöredék.

A levéltári források és kutatások alapján a következőket lehet megállapítani a templomról. A templom hossza 33,5 m lehetett. A mai toronysisak nem eredeti, a barokk épületnek feltehetőleg díszesebb hagymakupolája volt. Gazdagon kimunkált belsejében vörösmárvány pillérek felett, csehsüveg-boltozat húzódott. A templomnak a főoltáron kívül hat mellékoltára és két oldaloratóriuma, egy órája és négy különböző méretű harangja volt. A főoltárát díszítő festmény ’Jézus az olajfák hegyén’-t ábrázolta (az eredeti oltárkép valószínűleg a névadó szentet ábrázolhatta), belsejében szentek kő- és faszobrai, diófa stallumok álltak. A templom alatt két kripta is húzódott, az egyik a templomhoz épült kis kápolna alatt.

A templomon a kor több jelentős művésze is dolgozott. A mennyezetképet és a sekrestye Romuáld életéből vett jeleneteket ábrázoló freskóit 1757-62 között készítette el Franz Anton Maulbertsch (1724-1796), az osztrák barokk festészet nagy mestere. Gode Lajos pozsonyi szobrász 1757-ben dolgozott a templom belső díszítésén, az ő nevéhez fűződik a szószékek, szobrok, oltárok készítése. Franz Xaver Seegen bécsi szobrász készítette a főoltár szobrait (Nepomuki Szent János, angyalok, szentek), díszítőfaragványokat és 1763-ban a szerzetesek díszes, reliefekkel díszített diófa stallumait, melyek négy padból álltak, egyenként 5 üléssel. A 16 dombormű Romuáld életéből vett jeleneteket ábrázol, a záróreliefen Eszterházy-címerrel. (A stallumok szétszedve ma a komáromi ráctemplomban láthatóak.) Bechert József váci szobrász faragta a főoltárt és a mellékoltárokat, Bebó Károly óbudai szobrász pedig a sekrestye Szent Kereszt Oltárát. Mess János György tatai mester többek között a sekrestye vörösmárvány lavabo-ján (kézmosó falifülke), a főoltár építészeti faragványain (1764) és a szentély kőkorlátain, Toll Lipót kőfaragó pedig a kapuk, a kápolna és a templom oszlopfőin dolgozott.

A templom berendezésének egy részét áthordták más templomokba, másik részük elpusztult.

(Forrás: www.majkikolostor.hu)

Látogatói információk

A remeteség nyitva tartása:
Hétfő kivételével naponta 10–18 óráig.
TÁRLATVEZETÉSSEL látogatható minden egész órában!
Pénztárzárás és utolsó tárlatvezetés: 17 órakor. 
Nemzeti ünnepeken nyitva tartunk.
Elérhetőség: 34/ 560 - 690 (nyitva tartási időben)

A jegyárak a "LÁTOGATÓKNAK" menüpont alatt található!
 

Kérjük vegyék figyelembe az "AKTUÁLIS" menüpontunkat is!